Dit ontwerp is gesitueerd op het Oostenburger eiland, tussen het spoor en de van Gendthallen in. Het gebouw is een hybride gebouw, bestaande uit verschillende eenheden voor wonen en werken. De plek leent zich uitstekend voor deze menging van functies. Dicht bij het centrum, mooi gelegen aan het water en een sterk industrieel karakter.

A3 Hybride Gebouw afbeelding 1

Voor het gebouw is gekozen voor een opzet, waarbij grote werkeenheden op de begane rond gelegen zijn. Hierin is ruimte voor werkruimten met een industrieel karakter. Boven deze ruimten liggen geschakeerde torens, waar woon en werkeenheden steeds ten opzichte van elkaar verspringen; de wooneenheden zijn gesitueerd aan de buitenzijde naar het licht en het uitzicht; de werkeenheden liggen meer aan de binnenzijde van de torens. Op de begane grond zijn de torens van elkaar gescheiden middels openbare binnenstraten.

A3 Hybride Gebouw afbeelding 2

De ontsluiting van de torens vindt plaats middels een centraal trappenhuis. Dit trappenhuis is zo ontworpen dat de verschillende eenheden op verschillende wijze met elkaar gecombineerd kunnen worden. Zo kan een wooneenheid gecombineerd worden met één werkruimte, maar ook met drie werkruimtes. Men heeft op deze wijze de optimale keuzevrijheid, bij de start, maar ook in de toekomst in geval van gewenste groei of krimp.

A3 Hybride Gebouw afbeelding 5

A3 Hybride Gebouw afbeelding 4

A3 Hybride Gebouw afbeelding 6

Materialisering van het gebouw verwijst naar het oude industriële karakter van zijn omgeving; donkere baksteen, cortenstaal en ruwe beton. Het terrein wordt voorzien van betonnen Stelconplaten.

A3 Hybride Gebouw afbeelding 3