Rotsoord is een binnenstedelijk bedrijventerrein in Utrecht. Van oudsher hebben zich hier, door de ideale ligging aan de Vaartsche Rijn, veel industriële bedrijven gevestigd, zoals baksteenovens en een meubelfabrikant. De industrie is inmiddels verdwenen naar buiten de stad, of heeft zich aangepast aan de omstandigheden. Het terrein is in verval geraakt door het uitblijven van regie. Er heeft zich een veelheid aan functies op het terrein gevestigd, zoals een kinderboerderij, een motorclub, en een bouwmaterialenhandel.

A1 Rotsoord afbeelding 2Dit terrein vraagt niet om een mono functionele woonbestemming. Door het karakter van deze wijk in te zetten en te versterken, kan een multi functionele wijk worden gecreëerd. Dit vraagt om een andere manier van wonen: Het capsulaire wonen.

A1 Rotsoord afbeelding 1

Het plan voor deze wijk pakt de oude structuur van de steenovens weer op. De nog bestaande ovens kunnen worden hergebruikt. In de langwerpige gebouwen, die haaks staan op de Vaartsche rijn, worden wooneenheden en werkeenheden op verschillende manieren met elkaar gecombineerd.

A1 Rotsoord afbeelding 6

De langwerpige gebouwen worden ontsloten middels smalle stegen. De stegen vormen de hybride tussenruimten, waar verschillende gebruikers om verschillende redenen afwisselend gebruik van maken.

A1 Rotsoord afbeelding 5

A1 Rotsoord afbeelding 4

A1 Rotsoord afbeelding 3