Het project de Uitvinderbuurt te Ede is een wijkvernieuwingsproject. In totaal worden er 9 velden met nieuwe woningen rondom een park gerealiseerd. Daarvoor wordt de bestaande woonwijk afgebroken. Een deel van de huidige bewoners zal in de nieuwe wijk gaan wonen. Om e.e.a. in goede banen te leiden zal het bouwproces gefaseerd plaatsvinden.

03 uitvinderbuurt Ede afbeelding 5

Uitgangspunt voor de architectuur is een op Dudok gebaseerde architectuur stijl. De verschillende architecten hebben dit ieder anders geinterpreteerd. Echter door eenheid te zoeken in materiaalgebruik (o.a. gele steen, rode dakpan, wit keimwerk) vormt de wijk één geheel.

03 uitvinderbuurt Ede afbeelding 4

Veld G bevat naast rijwoningen ook een appartementengebouw. Het veld typeerd zich door een rijkheid aan details. Het metselwerk is in kettingverband gemetseld. Op verschillende plaatsen zijn accenten geplaatst, onder andere in de vorm van blauw geglazuurde stenen, metselwerk met gaten, stalen doorzichtige balusters, vogelnest-kasten en terug liggende stenen. De witte luifel is uitgevoerd in kunststof.

Ontwerp: faro architecten, Hugo de Clercq i.s.m. Steven Schinkel

03 uitvinderbuurt Ede afbeelding 3

03 uitvinderbuurt Ede afbeelding 1