In dit monument in het centrum van Zutphen is nu een grand café gevestigd, met op de verdiepingen een kantoorruimte. De kantoorruimte wordt op het moment niet verhuurd en staat leeg.

Het monument heeft zijn oorsprong in de Middeleeuwen. Het bestaat uit een voorhuis en een achterhuis. Historisch waardevolle onderdelen zijn onder andere de voor en achtergevel, het trappenhuis naar de 1e verdieping en de historische spanten en balken van zowel het voor als het achterhuis.

In het nieuwe ontwerp worden twee appartementen ontsloten vanuit de houtmarkt, middels het bestaande trappenhuis. Dit trappenhuis wordt verder doorgezet naar de 2e verdieping. De indeling is zo opgezet dat de woonruimtes aan de Houtmarkt zijn gesitueerd, en de overige ruimtes in het achterhuis. De benodigde pijperij voor de installaties vinden zo allemaal plaats in het dakvlak van het achterhuis. Ook qua daglichtopeningen ligt deze indeling het meest voor de hand. De historische spanten en balken kunnen in de huidige opzet intact blijven. Wel worden ze, waar benodigd ten aanzien van geluidwering of thermische schil weggewerkt achter een voorzetwand of verlaagd plafond.   Door deze opzet hebben we beoogd een mooi en haalbaar plan op te stellen, dat zo goed mogelijk tegemoet komt aan de historische waarden van het pand, en aan de verschillende eisen ten aanzien van het wooncomfort.

overzicht

achterzijde

1e verdieping

2e verdieping
trappenhuis

huidige situatie voorgevel

huidige situatie voorgevel

nieuwe situatie voorgevel