Categorie: Herstructurering

Hybride Gebouw, Amsterdam

Dit ontwerp is gesitueerd op het Oostenburger eiland, tussen het spoor en de van Gendthallen in. Het gebouw is een hybride gebouw, bestaande uit verschillende eenheden voor wonen…

Rotsoord en de Capsule, Utrecht

Rotsoord is een binnenstedelijk bedrijventerrein in Utrecht. Van oudsher hebben zich hier, door de ideale ligging aan de Vaartsche Rijn, veel industriële bedrijven gevestigd, zoals baksteenovens en een…