Pagina 3 van 3

Rotsoord en de Capsule, Utrecht

Rotsoord is een binnenstedelijk bedrijventerrein in Utrecht. Van oudsher hebben zich hier, door de ideale ligging aan de Vaartsche Rijn, veel industriële bedrijven gevestigd, zoals baksteenovens en een…

Orden, Apeldoorn

In de wijk Orden te Apeldoorn zijn op twee verschillende locaties 28 woningen gerealiseerd. De woningen zijn ontworpen vanuit het Trebbe basiswonen concept. Er is gewerkt met 2…

Uitvinderbuurt, Ede

Het project de Uitvinderbuurt te Ede is een wijkvernieuwingsproject. In totaal worden er 9 velden met nieuwe woningen rondom een park gerealiseerd. Daarvoor wordt de bestaande woonwijk afgebroken….

Zuidervalwoningen, Enschede

Dit project behelst in totaal 32 woningen in het Hofkwartier, langs de Zuiderval te Enschede. De woningen zijn gegroepeerd in twee opeenvolgende blokken. De bedoeling is in de…